بازدید:
تاريخ : 1396/10/28

دستگاه فن كوئل (Fancoil) دستگاهي است كه از كويل هاي (لوله هاي) گرم، سرد و يك فن و موتور و دريچه تشكيل شده كه در سيستم هاي تهويه مطبوع، ساختمان ها، مراكز تجاري و مسكوني مورد استفاده قرار مي گيرند. فن كوئل ها معمولا به كانال متصل نمي شوند كاربرد آنها براي كنترل دماي محيطي اند كه در آن نصب مي شوند. توسط كليد on/off يا با ترموستات كار مي كنند. آنها ممكن است در كابين هاي ايستاده، درون ديوارها يا سقف هاي كاذب نصب شوند . فن كوئل ها معمولا هوا را به طور مستقيم تخليه مي كنند هر چند برخي ممكن است به كانال هاي كوتاه نصب شوند.
فن كوئل ها به خاطر سادگي مقرون به صرفه تر از استفاده از سيستم هاي كانالي يا حرارت مركزي كه با هواساز كار مي كنند، مي باشند. اگر چه به دليل قرارگيري در محيط سر و صداي زيادي دارند. فن كويل ها به دو حالت افقي و عمودي نصب مي شوند.

 

ادامه مطلب و مشاهده ليست قيمت ها در لينك زير

http://www.bamintahvie.com/category/air-condition/fancoil